Projekt “Trajnostna mobilnost”

Tudi v našem vrtcu smo se vključili v projekt Trajnostna mobilnost. Projekt vsebuje pripravo celovitega koncepta spodbujanja trajnostnih načinov prihoda v vrtce in osnovno šolo za naslednje ciljne skupine: otroke, starše, učitelje, vzgojitelje, ravnatelje z namenom spreminjanja potovalnih navad in načrtovanja ustrezne infrastrukture za varno pot v šolo. Projekt vključuje izvedbo igre Beli zajček za vrtce ter izdelavo in izvedbo nadgradnje te igre za osnovno šolo, pripravo gradiv za učitelje in starše ter priročnikov za osveščanje otrok, analizo načinov prihoda otrok v vrtec ali šolo, analizo poti do ustanov z enostavnim kartografskim prikazom problematičnih delov šolskih poti ter evalvacijo učinkov iger.

Nosilec programa: Razvojna agencija Sinergija
Partnerji: IPoP – Inštitut za politike prostora, Društvo FOCUS, CIPRA Slovenija, Filozofska fakulteta
Sofinancer: Ministrstvo za infrastrukturo RS

Namen projekta je prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok v vrtcu in njihovih bližnjih ter posledično k zmanjševanju motornega prometa v okolici vrtca. Na ta način želimo prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok. V vrtcih se vzpodbuja predvsem izvedba igre »Beli zajček«, katere cilj je očistiti zajčkov kožušček. Namen igre je otroke in njihove starše spodbuditi, da prihajajo in odhajajo v vrtec na čim bolj trajnostni način: peš, s kolesom, skirojem, rolerji, poganjalčkom, avtobusom…

Prvi del projekta smo izvedli v lanskem šolskem letu, drugi del smo izvajali v letošnjih zgodnjih jesenskih dneh.

Izhodišče vseh aktivnosti, ki smo jih izvajali v okviru projekta je bila zgodbica »Beli zajčki« Pri branju te zgodbice smo dodajali različne rekvizite: lutko belega zajčka, male ritmične instrumente in peli pesmico o zajčku.  Nato  je vsak otrok sodeloval pri izdelavi svojega zajčka. Iz belega papirja so izrezovali krogce, katere so ob določeni prehojeni razdalji zalepili na svojega zajčka. Zajčke smo zalepili na oglasno desko. Otroci so bili zelo motivirani, saj je njihov zajček vsak dan postajal bolj bele barve.

Kasneje smo se s pomočjo »domišljijske igre« odpravili na izlet po Sloveniji. Z avtobusom smo se odpeljali v različne kraje po Sloveniji. Ob vsakem postanku, smo odšli na ogled določenega kraja z različnimi prevoznimi sredstvi: kolesi, rolerji, skiroji in vse skupaj smo gibalno tudi prikazovali. Zgodbico smo večkrat ponavljali, jo gibalno uprizarjali, dodajali vsakodnevno nove dodatke in možnosti. Otroci so ob pripovedovanju zgodbice sodelovali miselno, doživljajsko, gibalno in obenem tudi razmišljali. Eden izmed otrok je povedal, da tudi avtobusi izpuščajo izpušne pline in onesnažujejo okolje in s tem posledično tudi gozd in naravo.

Z otroki smo se tudi pogovarjali ob slikovnem gradivu o različnih prevoznih sredstvih. Skupaj smo ugotavljali katera prevozna sredstva onesnažujejo okolje in katera ne onesnažujejo. Ugotavljali smo s čim bi se želeli voziti, katera prevozna sredstva nam predstavljajo udobno in naravno vožnjo. Otroci so dajali predloge s čim se želijo pripeljati skupaj s starši v vrtec. Podali so tudi predloge, s katerimi prevoznimi sredstvi bi se želeli voziti v vrtcu

Na koncu smo se odpravili na čisto ta pravi izlet v bližnjo okolico vrtca. Ob tem smo opazovali okolje, promet, se učili varne hoje po pločniku, preko prehoda za pešce, spoznavali smo pomen avtobusa, si ogledali avtobusno postajo. Največje doživetje pa je otrokom predstavljala vožnja z lesenim vozičkom.  Dejavnosti na to temo pa bomo nadaljevali tudi v prihodnje, tudi v okviru projekta »Pasavček«.

In tako otroci v vrtcu v okviru projekta »Pasavček« in v okviru projekta »Beli Zajček«  spoznavajo osnove prometne vzgoje. Tudi s pomočjo policista smo spoznavali in se učili varne hoje po pločniku, varne hoje preko prehoda za pešce oz. varnega vedenja v prometu. Z otroki se veliko pogovarjamo o prometnih znakih, ki jih vidimo na sprehodu ter o njihovem pomenu. Na teh sprehodih smo ugotovili, da bi za večjo varnost otrok in tudi šolarjev bilo potrebno urediti še nekatere pomanjkljivosti, ki smo jih uprizorili tudi s slikovnim gradivom.

Predlagamo: razširitev, ureditev ceste, ki vodi do šole oz. vrtca, zaris prehoda za pešce, zaris pešpoti na glavni cesti pri Gradu Zavrč.

Upajmo, da se v prihodnje uresničijo naše potrebe po čimbolj varni poti v vrtec in šolo.

.

(Skupno 67 obiskov, današnjih obiskov 1)